Uit de archiefdoos


Het oudste document betreffende "Recreatiebridge Brasschaat" dateert uit 1969; toen werd aan het Brasschaats Gemeentebestuur gevraagd om de zaal 'Middelheem' te verfraaien om er de "toekomstige kampioen van Brasschaat" van het "GROOT BRIDGETORNOOI VAN BRASSCHAAT", ingericht door Jef De Bièvre en Pierre Keepers, te vieren.

Op 31 maart 1972 wordt de feitelijke vereniging "BRIDGE LIEFHEBBERS VERSTANDHOUDING" (B.L.V.) gesticht, die door de Gemeentelijke Sportraad als lid wordt erkend.

In 1972 staat de staatshervorming in de steigers en de "NIEUWE BRIDGE AMATEURS VERSTANDHOUDING (N.B.A.V.) wordt opgericht uit protest tegen de algemene politiek van de "BELGISCHE BRIDGE FEDERATIE", die niet voldoende aandacht bleek te hebben voor het recreatief bridgen in Vlaanderen en voor de 65+ers!. In 1973 wordt N.B.V.A. omgevormd tot "BRIDGE VERBOND VOOR VLAANDEREN" (B.V.V.V.)

Na de staatshervorming van 1975 wordt de Nederlandse Cultuurraad opgericht, die o.a. sport onder zijn bevoegdheid krijgt. Een Ministerieel Besluit verplicht de sportclubs zich in taalgebieden te splitsen. Zo ontstaat de "VLAAMSE BRIDGE LIGA" (V.B.L.), waarvan de statuten in het Staatsblad van 22/12/77 verschijnen.

De pers schrijft (Gazet van Antwerpen - 22/01/78) :

"De weerbarstigheid van enkele sporten om gevolg te geven aan het Ministerieel Besluit zich in taalgebieden te splitsen, was zeker niet te ontdekken in de Bridgemiddens, waar reeds sinds talrijke jaren het "BRIDGE VERBOND VOOR VLAANDEREN", onder impuls van de ijverige Pierre Keepers, de weg had gewezen. Het was dan ook niet moeilijk tot de stichting van de "VLAAMSE BRIDGE LIGA" over te gaan … met Pierre Keepers als medestichter."

Inderdaad, Pierre Keepers, overleden in 1998, had gedurende dertig jaar maar één doel voor ogen : democratisering van het bridgespel in Vlaanderen. Er kan terecht van hem gezegd worden "hij leerde zijn volk bridgen". Heel fier schreef hij in het feestboekje voor de 20e verjaardag van B.L.V., dat hij sinds 1972 elf kringen had opgericht, waarvan er nog negen actief waren en dat hij de bridgekennis had overgebracht aan 970 fans, intussen uitgezwermd over de provincies Antwerpen en Oost-Vlaanderen en uitgegroeid tot 2000 bridgespelers!

In 1993 werd de "BRIDGE LIEFHEBBERS VERSTANDHOUDING" omgedoopt tot "RECREATIEBRIDGE BRASSCHAAT" (R.B.B.).

Pierre Keepers heeft tot aan zijn overlijden " RecreatieBridge Brasschaat" gedreven geleid. In het voorjaar van 1998 werd hem de "Brasschaatse Kapitteltrofee voor Sportverdienste" uitgereikt ; en in de laatste zomer van zijn leven zorgde hij ervoor het "GROOT BRIDGETORNOOI VAN BRASSCHAAT" van 1969 weer in te richten. Sindsdien wordt het tornooi jaarlijks - met steun van de Gemeente - succesvol georganiseerd in het kader van het "Feest van de Vlaamse Gemeenschap".