Doelstellingen en Organisatie

Doelstellingen
Wekelijks open tornooien voor 55+ bridgeliefhebbers organiseren in een ontspannen en vriendelijke sfeer, waarbij op de medewerking van elke speler wordt gerekend voor een vlot verloop van het bridgespel.

Organisatie
Kalenderjaar : van 1 september tot 31 augustus

Jaarlijks lidgeld : € 10 per speler inbegrepen de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt in de “Verzekering ontspanningsvereniging-bridgeclub” bij Fortis AG.

Speeldagen : dinsdag- en woensdagnamiddag van 13:30u stipt – Deuren 13:00u.

Plaats : Prins Kavelhof - Van Hemelrijcklei 80 - 2930 Brasschaat

Inleg per namiddag : € 1,5 voor leden – € 2,5 voor niet-leden

Er is een algemeen rookverbod van toepassing in de zaal waar gespeeld wordt en dit gedurende de ganse duur van het clubtornooi.

Bestuur
het huidig bestuur is als volgt samengesteld :

Voorzitter :
Edgar Fleerackers

Secretaris & Penningmeester :
Irene De Smet

Spelleider :
Jules Van Leuven (VBL diploma)

Materiaalbeheerder :
Erna Gorlé

Leden :
Mark De Koker
Erna Gorlé