Algemene Werking

RecreatieBridge wil een club zijn waar het accent ligt op recreatief bridgen. De club wordt collegiaal geleid; het Bestuur en de leden zijn gezamenlijk betrokken bij de voorbereiding van de tafels en het opruimen na het spel.

Het Bestuur stelt zich ter beschikking voor de goede werking van de club en twijfelt er niet aan dat de eventuele aan- en opmerkingen goedgemutst en opbouwend worden geformuleerd.

Spelregels
De tornooien verlopen volgens de Internationale Spelregels voor Wedstrijdbridge.
Het Reglement Biedsystemen van de Vlaamse Bridge Liga (VBL) wordt gevolgd,
enkel groene (natuurlijke) systemen, zoals Acol, Vijfkaart hoog, Schoppen van vijf,
alsook conventies van eerste en tweede categorie zijn toegelaten.

Activiteiten
Wekelijkse open tornooien op dinsdag- en woensdagnamiddag.
Gratis feestelijk Kersttornooi voor de regelmatig spelende leden
Gratis feestelijk Paastornooi voor de regelmatig spelende leden
Speciale tornooien rond carnaval- en St-Niklaastijd.

Jaarverslagen
Algemeen verslag van de jaarlijkse activiteiten
Financieel verslag; de stand van de rekeningen wordt meegedeeld :
a) saldo van de lidgelden
b) saldo van de wekelijkse tornooien
De leden kunnen desgewenst steeds inzage krijgen van een gedetailleerd verslag.

Wisselbeker “Pierre Keepers”
Deze prijs wordt jaarlijks (tijdens de algemene vergadering) gegeven aan de beste van de meest regelmatige spelers van het voorbije kalenderjaar.